Michaela Buchalová

Bachelor's thesis

Zaměstnanost a nezaměstnanost v Ústeckém regionu

Employment and unemployment in Ústí region
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém regionu v letech 2014 až 2019. Cílem práce je analyzovat vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v kraji, který patří k těm nejproblémovějším v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmů trhu práce, politiky zaměstnanosti, nezaměstnanosti …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of employment and unemployment in the Ústí Region in the years 2014 to 2019. The aim of this thesis is to analyze the development of employment and unemployment in the region, which is considered as one of the most problematic in the Czech Republic. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on explaining the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2021
  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.