Jana Pastrňáková

Diplomová práce

Senzorická analýza ovocného nápoje

Sensory Analysis of the Fruit Drink
Anotace:
Tématem diplomové práce je senzorická analýza ovocného nápoje Antioxík společnosti KALMA, K.S. Tento nápoj byl zaveden na trh v září 2016 a jeho benefitem jsou antioxidační účinky. Cílem práce je zjistit silné a slabé stránky senzorických vlastností výrobku, kterými jsou vzhled, vůně, chuť a konzistence. Dalšími cíli bylo zjistit, jak respondenti hodnotí obal a název výrobku. Data byla sbírána pomocí …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is sensory analysis of the fruit drink Antioxík from the company KALMA, K.S. This drink was introduced to the market in September 2016, and its benefits are antioxidant effects. The aim of the thesis is to find out the strengths and weaknesses of the sensory attributes of the product, such as the appearance, smell, taste and consistency. The aim was also to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Šárka Velčovská
  • Oponent: Jana Valdmannová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava