Theses 

Operační riziko v pojišťovně – Bc. Michal Koutný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Koutný

Diplomová práce

Operační riziko v pojišťovně

Operational risk in the insurance company

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou operačních rizik v pojišťovně. Cílem práce je na základě výsledku analýzy vybraného operačního rizika v pojišťovně zformulovat návrh opatření pro jeho plnou nebo částečnou eliminaci. V analytické části práce jsou definována rizika související s obchodní činností pojišťovny, analyzovány možné dopady jejich nerespektování a posouzen význam zejména rizik operačních, konkrétně pak rizik souvisejících s náborem nekvalitních pojišťovacích zprostředkovatelů v dopadech na kvalitu sjednaných pojistných smluv. Po vyhodnocení analýzy je zpracován návrh opatření k eliminaci popsaného rizika.

Abstract: This thesis deals with operational risks in the insurance company. The aim of the work is based on the result of the analysis of the selected operating risks in the insurer to formulate a draft measure for its full or partial elimination. In the analytical part are defined by risks related to business insurance, analyze possible impacts of their disrespect and considered particularly significant operational risks, namely the risks associated with poor recruiting insurance agents in impacts on the quality of insurance contracts. After evaluation analysis is a proposal of measures to eliminate the risks described.

Klíčová slova: Rizika, operační rizika, řízení rizik, pojišťovna, pojišťovací zprostředkovatel, Solvency II, odborná způsobilost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Pavlík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 01:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz