Bc. Michal Koutný

Diplomová práce

Operační riziko v pojišťovně

Operational risk in the insurance company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou operačních rizik v pojišťovně. Cílem práce je na základě výsledku analýzy vybraného operačního rizika v pojišťovně zformulovat návrh opatření pro jeho plnou nebo částečnou eliminaci. V analytické části práce jsou definována rizika související s obchodní činností pojišťovny, analyzovány možné dopady jejich nerespektování a posouzen význam zejména rizik operačních …více
Abstract:
This thesis deals with operational risks in the insurance company. The aim of the work is based on the result of the analysis of the selected operating risks in the insurer to formulate a draft measure for its full or partial elimination. In the analytical part are defined by risks related to business insurance, analyze possible impacts of their disrespect and considered particularly significant operational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Pavlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní