Theses 

Land cover/ land use ve venkovském suburbánním zázemí města České Budějovice – Šárka NEDVĚDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šárka NEDVĚDOVÁ

Bakalářská práce

Land cover/ land use ve venkovském suburbánním zázemí města České Budějovice

Land cover/ land use in the suburban rural backrground of the city České Budějovice

Anotace: Bakalářská práce se zabývá pokryvem a využitím země ve venkovském suburbánním zázemí města České Budějovice. Toto území je vymezeno 39 katastrálními územími obcí, které se nacházejí v okolí Českých Budějovic a jsou specifikované podílem dojížďky za prací do krajského města 50 % a více. Tato práce předkládá a popisuje změny krajinného pokryvu a jeho využití, právě ve vymezeném území, v letech 2008 a 2012. V příloze jsou přiloženy případové studie 5 katastrálních územích, kde jsou zachyceny změny v letech 2003, 2008 a 2012. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. V teoretické části je řešen problém suburbanizace jako takové, změny ve využití a pokryvu země a problematika venkova. Součástí práce jsou mapy land use/ land cover každého katastrálního území z roku 2012. V analytické části jsou popsány jednotlivá katastrální území a změny land use/ land cover, které jsou podloženy terénním průzkumem. Problematika suburbanizace je dokládaná tabulkou o vývoji počtu obyvatel v jednotlivých obcích, popř. jsou uvedeny jiné aspekty, který tento trend ovlivňují. V závěru práce je zhodnoceno celé řešené území.

Abstract: The bachelor thesis deals with the land use and land cover in the suburban rural background of the city České Budějovice. The area is defined by 39 cadastral areas of the municipalities which are situated in the surrounding of České Budějovice. These municipalities are specified by the share of commuting to work into regional capital city České Budějovice. This limit of the share is 50 % and more. This thesis describes and presents the land use and land cover changes between 2008 and 2012. In the attachment there are 5 case studies where the changes are captures in 2003, 2008 and 2012. The work is divided into theoretical and analytical part. In the first one there is described the problem of the suburbanization, changes in land cover and land use and rural issues. In the work there are included maps of land use/ land cover of each cadastral area in 2012. In the second (analytical) section there is each cadastral territory described and its changes in land use/ land cover, which are based on the field research. The issue of suburbanization is evidenced by the table of the development of population in each territory or there are described some others aspects which affect the trend of suburbanization. The summary of the whole studied area is described in the conclusion.

Klíčová slova: land use, land cover, suburbanizace, venkov, České Budějovice

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

NEDVĚDOVÁ, Šárka. Land cover/ land use ve venkovském suburbánním zázemí města České Budějovice. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2017 08:54, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz