Bc. Tomáš Kvarda

Master's thesis

Motivační systém nevládní neziskové organizace s ohledem na potřeby pracovníků

The Motivational System of Non-governmental Non profit Organozation with Regards to the Employee Needs
Anotácia:
Cílem předkládané studie bylo zjistit, do jaké míry odpovídá motivační systém vybrané nevládní neziskové organizace potřebám pracovníků. Autor práce zjišťoval, které faktory a složky motivačního systému považují vedoucí pracovníci za klíčové vzhledem k motivaci vlastních pracovníků k pracovnímu výkonu, dále jaké jsou klíčové potřeby pracovníků vzhledem k motivačnímu systému a do jaké míry motivační …viac
Abstract:
The aim of this study was to find out to what extent the incentive system of the selected non-governmental organization responds to the needs of employees. Author of the study enquired which factors and components of the motivational system executive employees regarded as crucial considering the motivation of their employees towards work performance, then what are the crucial needs of employees considering …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedúci: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií