Ing. Josef Bína

Diplomová práce

Návrh a realizace mobilní aplikace využívající geolokaci ve Windows Phone

Design and implementation of mobile application using geolocation in Windows Phone
Anotace:
Diplomová práce popisuje možnosti využití geolokace v mobilních zařízeních a technologie, které lze pro geolokaci použít. Úkolem praktické části bylo navrhnout a realizovat nativní mobilní aplikaci pro Windows Phone, která bude využívat několik, v práci popsaných, způsobů geolokace.
Abstract:
The thesis describes the possibilities of geolocation in mobile devices and technologies that can be used for geolocation. The task of the practical part was to design and implement a native mobile application for Windows Phone, which will use some geolocation methods, described in the thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jiří Kysela, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bína, Josef. Návrh a realizace mobilní aplikace využívající geolokaci ve Windows Phone. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie