Martina Adlerová

Bakalářská práce

Nástroje územního plánování versus nástroje památkové péče, soulad či disharmonie

Instruments of Landscape Planning vs. Instruments of Monument Preservation – Harmony or Disharmony
Anotace:
Památkové bohatství České republiky představuje ve své posloupnosti a celistvosti mimořádné kulturní a finanční hodnoty. Kulturní památky nám předávají informace o našich předcích, jejich životech a zvycích a vytváří tím spojovací článek mezi minulostí a současností. Ochranu nemovitých památek zajišťují dva zákony, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a zákon č. 183/2006, o územním plánování …více
Abstract:
The cultural heritage of the Czech Republic represents outstanding cultural and finacial values. Historical landmarks, monuments and sites hand over the information about our predecessors, about their life style, habits and traditions. This is the way how the cultural heritage builds the connecting links between the past and the present. The preservation of our legacy is being ensured by two Acts. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: Irena Šulcová
  • Oponent: Jiří Patočka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22384