Martina Adlerová

Bachelor's thesis

Nástroje územního plánování versus nástroje památkové péče, soulad či disharmonie

Instruments of Landscape Planning vs. Instruments of Monument Preservation – Harmony or Disharmony
Abstract:
Památkové bohatství České republiky představuje ve své posloupnosti a celistvosti mimořádné kulturní a finanční hodnoty. Kulturní památky nám předávají informace o našich předcích, jejich životech a zvycích a vytváří tím spojovací článek mezi minulostí a současností. Ochranu nemovitých památek zajišťují dva zákony, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a zákon č. 183/2006, o územním plánování …more
Abstract:
The cultural heritage of the Czech Republic represents outstanding cultural and finacial values. Historical landmarks, monuments and sites hand over the information about our predecessors, about their life style, habits and traditions. This is the way how the cultural heritage builds the connecting links between the past and the present. The preservation of our legacy is being ensured by two Acts. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 2. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2010
  • Supervisor: Irena Šulcová
  • Reader: Jiří Patočka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22384