Bc. Jana Špalková

Bakalářská práce

Svatební turismus

Wedding tourism
Anotace:
Bakalářská práce je analýzou nového druhu cestovního ruchu, který se neustále rozvíjí. Hlavním cíle práce je analýza cestovní kanceláře DELUXEA, která nabízí svatební cestovní ruch formou svatebních balíčku, dále také autorka analyzuje svatební balíčky destinací v České republice. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmu svatební turismus a obecným představením tohoto specifického oboru. Analytická …více
Abstract:
The bacheolor thesis is analysis of a new type of tourism, whis is constancy developing. The main of thesis is analysis of the travel agency DELUXEA with wedding offer in the for mof wedding packals. Author analysis too wedding package in Czech Republic. The theoretical part deals with explanation of the koncept of wedding tourism and basic introduction od this specific branch. The analytical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/lmct2/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jitka Mattyašovská
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu (studium pro absolventy VOŠ)