Jozef Záhon

Diplomová práce

Penetrační testy v IP telefonii

Penetration Tests in IP Telephony
Anotace:
Táto diplomová práca sa zaoberá penetračnými testami so zameraním na signalizačný protokol SIP a prvky SIP infraštruktúry. Na začiatku práce je detailne popísaný protokol SIP, protokoly UDP, SDP, RTP a jeho dve zabezpečené verzie SRTP a ZRTP, využívané k prenosu multimediálneho obsahu. Nasledujúce kapitoly obsahujú popis najčastejších útokov v IP telefónii, topológie testovanej siete a nástrojov, ktoré …více
Abstract:
The diploma thesis deals with penetration tests with a focus on a signalling protocol SIP and elements of SIP infrastructure. The work begins with the detailed description of the protocol SIP, protocols UDP, SDP, RTP and its two protected versions SRTP and ZRTP, which are used for the transfer of the multimedia content. Next chapters contain a description of the most frequent attacks in IP telephony …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Filip Řezáč
  • Oponent: Lukáš Ševčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika