Mgr. Lenka Šilhánková, BA

Bakalářská práce

Právní aspekty členství Evropské unie v mezinárodních organizacích

Legal Aspects of the Membership of the European Union in International Organizations
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vztahem Evropské unie k ostatním mezinárodním organizacím z hlediska vnějších vztahů Evropské unie. V práci je vysvětlena subjektivita Evropské unie po nabytí platnosti Lisabonské smlouvy. Cílem práce je blíže popsat a zanalyzovat vztahy EU s jinými mezinárodními organizacemi a zároveň přiblížit vystupování Evropské unie na půdě mezinárodních organizací. Důraz je kladen na …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the relations of European Union to the other international organisations from the point of view of external relations of the EU. The thesis clarifies the legal personality of European Union after the Lisbon Treaty became effective. The goal of the thesis is to describe and analyse partnerships between EU and other international organisations and also to explain the behaviour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta