Mgr. Lenka Lakotová

Diplomová práce

Právo na vstup a pobyt příbuzných občanů a obyvatel Evropské unie z řad občanů nečlenských států

Right to Entry and Residence of Relatives of Nationals and Residents of the European Union - Nationals of Non-member States
Anotace:
Diplomová práce se zabývá právem na vstup a pobyt rodinných příslušníků občanů a obyvatel Evropské unie, kteří pochází z třetích zemí. Práce nejprve uvádí úpravu jejich vstupu a pobytu v rovině unijního práva a následně analyzuje jejich práva z hlediska práva na respektování rodinného života. Dále se zabývá jejich právy v sekundárním právu Unie a analyzuje judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Podrobně …více
Abstract:
The thesis deals with the question of the rights of relatives of the nationals and residents of the European Union to enter and reside as third-country citizens. Firstly, it introduces the regulation of their entry and residence in the context of law of the European Union and consequently it analyses it in the meaning of right to respect for the family life. Further, it deals with their rights in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta