Bc. Kateřina Sušická

Diplomová práce

Etická dimenze podnikání

Ethics dimension of business
Anotace:
Dodržování etických pravidel může pomoci dnešním společnostem k tomu, aby byly úspěšnými a prosperovali. Integrace etiky do podnikatelské praxe je aktuální problematikou mnoha společností. K zavádění etiky do podnikatelské praxe se využívají etické metody řízení. Jedním z předpokladů úspěšné organizace je vypracování a následné dodržování etického kodexu. Teoreticko-metodologická část práce se zaměřuje …více
Abstract:
Application of ethnical rules can help present companies to be succesful and to thrive. The integration of ethics to the entrepreneurial practise is an actual issue of many companies. The most important is to identify all employees of the company with their ethical principles. The Ethics is introduced to the entrepreneurial practise by ethical methods and instruments. Therefore it is important to word …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Horký
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance