Bc. Lucie Findejsová

Master's thesis

Tvoření názvů mláďat: morfologie, syntax a frekvence

Deriving young-animal names: morphology, syntax and frequency
Anotácia:
Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda a jak koreluje způsob tvoření názvu mláděte s jeho frekvencí. Za tímto účelem byl sestaven seznam názvů mláďat. K jeho zhotovení byl využit Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2003) a korpus SYN verze 4. Všechny získané názvy mláďat byly roztříděny podle způsobu tvoření: supletivní, morfologický a syntaktický a pro každý název byla zaznamenána jeho …viac
Abstract:
The main aim of the work was to examine whether and how a frequency correlates with the formal method of the creation of young animal names. For this purpose, a list of young animal names was compiled. The dictionary Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2003) and corpus SYN version 4 were used. All obtained young animal names were sorted by a formal method which was used for their creation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philology / Czech Language with Orientation on Computational Linguistics