Daniela Hanelová

Bachelor's thesis

Břehy - Tanečně-poetická filmová kompozice

The Riversides - Dance and Poetry Film Composition
Anotácia:
Bakalářský projekt koncipuji jako experimentální filmovou báseň, kombinující výrazové prostředky tance, filmu a poezie. Komorně laděný příběh pro jednoho herce a tanečnici je volně inspirován poezií v Čechách téměř neznámého francouzského surrealisty Maurice Blancharda. Břehy tvoří imaginární prostor snění, jsou přechodnou zastávkou mezi dvěma světy i dějištěm zvláštního setkání. Břehy řeky a lidské …viac
Abstract:
This bachelor project is conceived as an experimental film poem, which combine expression means of dance, film and poetry. Chamber focused story for one actor and one dancer is freely inspired by work of French surreal poet Maurice Blanchard. The Riversides create imaginary space of the dreaming; it is a transitional station between two worlds and a scene of a particular encounter. The sides of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Mgr. Igor Dostálek
  • Oponent: MgA. Hana Litterová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/j5cp5/