Kristina Kotasová

Bakalářská práce

Design svatebních tiskovin

Design of wedding printed materials
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou designu a realizací konkrétní kolekce svatebních tiskovin. První část obsahuje principy grafického designu a faktory ovlivňující vizuální podobu tiskoviny. Následně čtenáře provází jednotlivými fázemi tvůrčího procesu. Druhá část poskytuje aktuální trendy v dané oblasti a aplikuje získané poznatky na způsobu vytváření díla od návrháře. Výsledkem práce je vylíčený …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the design and implementation of a specific collection of wedding stationery. The first part contains the principles of graphic design and factors influencing the visual appearance of the printed material. Subsequently, it guides the reader through the various stages of the creative process. The second part provides current trends in the field and applies the knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kotasová, Kristina. Design svatebních tiskovin. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Multimédia ve firemní praxi