Vítězslav Slavík

Bakalářská práce

Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí

Algorithmic trading on the Forex market using artificial neural network
Anotace:
Tato práce se zabývá algoritmickým obchodováním pomocí umělých neuronových sítí na finančních datech devizového trhu. Hlavním cílem je vytvořit v jazyce Python model neuronové sítě, který predikuje budoucí vývoj zvoleného měnového páru. V první části práce jsou popsány teoretické termíny finančních trhů a způsobů, jak ho analyzovat. Druhá část práce představuje úvod do teorie neuronových sítí a rozebírá …více
Abstract:
This thesis deals with algorithmic trading on the Forex market applying artificial neural networks. The main goal is to create a neural network model, which would be able to forecast the future development of selected currency pair. The first part contains theoretical descriptions of financial markets and ways how to analyze them. The second part is the introduction to neural networks and presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Václav Zeman
  • Oponent: Ondřej Zamazal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75261