Violetta Struchkova

Bakalářská práce

Demografie v České republice

Demography of the Czech Republic
Anotace:
Název mé bakalářské práce je Demografie v České republice. Toto téma je velmi rozsáhlé a nabízí mnoho různých způsobů zpracování. Jedním z demografických problémů dnešní Evropy je stárnutí populace některých vyspělých států. Pro zajištění kvalitního náhledu na tento problém je v práci vycházeno především z dat získaných ze statistických ročenek a sčítání lidu, domů a bytů prováděných Českým statistickým …více
Abstract:
The title of my bachelor thesis is Demography in the Czech Republic. This topic is very extensive and offers many different ways of working. One of the demographic problems of today's Europe is the population ageing of some developed countries. To ensure a good view of this problem, the work is based primarily on data obtained from statistical yearbooks and Population and Housing Census conducted by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/sxu54/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Dr. Ing. Sylva Skupinová
  • Oponent: PhDr. Jan Máče, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze