Bc. David Kadlčík

Diplomová práce

Koncepce Smart City vybraných měst v ČR

The Smart City Concept of Selected Cities in the Czech Republic
Anotace:
Koncepce Smart City nebo tzv. inteligentního či chytrého města je z hlediska udržitelného rozvoje velmi aktuálním tématem. Zavádění moderních technologií do plánování a řízení měst je reakcí na rostoucí populaci a urbanizaci. Práce obsahuje teoretické vymezení pojmu, celosvětové definice a charakteristiky. Dále jsou uvedeny a popsány organizace, které koncepci Smart City upravují. Následně jsou vysvětleny …více
Abstract:
Smart City concept or so-called intelligent city is a very actual topic in terms of sustainable development. The introduction of modern technologies into city planning and manage-ment is a response to growing population and urbanization. The work contains theoretical explanation of concept, global definitions and characteristics. Additionally, there are listed and described organizations that modify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií