Kristýna Zdražilová

Bakalářská práce

Obsahová analýza problematiky informačních a komunikačních technologií základních škol v Učitelských novinách v letech 2013-2017

Content analysis of the topic using information and communication technologies in elementary schools in the journal Učitelské noviny (2013 - 2017)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou Učitelských novin vydávaných v letech 2013 – 2017. Reflektuje problematiku informačních a komunikačních technologií na základních školách. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. První část dává pohled na to, co jsou to informační a komunikační technologie a jaký mají význam ve společnosti, především ve vzdělávání ve školách. Seznamuje se Strategií digitálního …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of Teachers' Newspapers published between years 2013 - 2017. It reflects the issue of information and communication technologies at elementary schools. The thesis is divided into the theoretical and empirical parts. The theoretical part gives theoretical view on what are information and communication technologies and their influence on society, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Klára Holíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta