Bc. Zuzana Florová

Diplomová práce

Politika podpora vědy a výzkumu v České republice a její regionální konsekvence

Support science and policy research in the Czech Republic and its regional consequences
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Politika podpory vědy a výzkumu v České republice a její regionální konsekvence“ je analyzovat vědeckovýzkumnou politiku České republiky a její financování. Teoretická část nejprve vysvětluje základní pojmy, věnuje se významu vědy a výzkumu a nutnosti je podporovat. Následující kapitoly popisují legislativní a institucionální prostředí, součástí je i přehled nejdůležitějších …více
Abstract:
The thesis, entitled „Policy of science and research support in the Czech Republic and its regional consequences“is to analyze the scientific and research policy of the Czech Republic and its financing. The theoretical part first explains basic concepts, discusses the importance of science and research and the need to support them. The following chapters describe the legislative and institutional environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Ciboch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta