Michal SZABO

Bakalářská práce

Ověření vlastností webových technologií Java Enterprise Edition a Node.js

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá ověřením vlastností webových technologií Java EE a Node.js. V první části jsou vysvětleny rozdílné modely zpracování klientských požadavků. Dále je navržena funkcionalita aplikace, která je poté implementována v obou prostředích. Na závěr jsou stanovena obecná doporučení nabytá z praktické činnosti autora.
Abstract:
This bachelor thesis deals with verification of capabilities of internet technologies Java EE and Node.js. First part contains description of different models of client´s processed demands. If further contains desing of application´s functionality which is later implemented in both technologies. End of this thesis contains general recommendations that are based on author´s progress.
 

Klíčová slova

Java EE Node.js webová aplikace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. František Drdák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZABO, Michal. Ověření vlastností webových technologií Java Enterprise Edition a Node.js. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika - specializace Web a multimédia

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kfmg16 kfmg16/2
14. 12. 2017
Složky
Soubory
Bulanova, L.
15. 12. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.