Andrea Zourková

Bakalářská práce

Hodnocení biologicky rozložitelných materiálů v modelových podmínkách skládky, kompostu a půdě

Evaluation of biodegradable materials in model conditions of landfill, compost and soil
Anotace:
Tato závěrečná práce se zaměřuje na biologicky rozložitelné materiály. Popisuje legislativní prostředí odpadového hospodářství v České republice, charakteristiku a dělení biologicky rozložitelných odpadů. Dále se věnuje využití materiálů v různých sektorech a na závěr odstranění biologicky rozložitelných materiálů. V praktické části byla zkoumána informace ohledně plastových kelímků na nápoje, u kterých …více
Abstract:
The thesis focused on biologically degradable materials. It describes legal environment of the Waste management in the Czech Republic, charakteristice and structuring of biodegradable waste. Furthermode it deals with the usage of materials in various sectors and finally the elimination of biodegradable materials.The practical part examined the information about plastic cups for beveranges saying the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
  • Oponent: Pavlína Ondrušová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta