Ing. Libuše Drešlová

Bakalářská práce

Etika a reklama - případ reklamy na léčivé přípravky

Ethics and Advertisement - Case of Drug Advertisement
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou etiky reklamy na léčivé přípravky a rovněž etikou reklamy na doplňky stravy. Reklama nás provází na každém kroku a je nepochybně „nejhlasitější“ složkou marketingové komunikace. Etika hraje v životě lidí významnou úlohu, hledání toho, co je dobré a správné, je podnětem k rozvoji etiky v moderní společnosti. Pokusila jsem se zaměřit na samoregulaci reklamy vyjádřenou …více
Abstract:
This thesis deals with ethics of advertising of drugs and food supplements. Advertising has become a part of our everyday life and is one of the most visible components of marketing communication. Ethics has an important role in people’s lives, search for good and correct is impetus to modern society ethics development. I tried to focus on advertising self-regulation that is expressed in codes of ethics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Majerik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance