Alena PAVLIŠTÍKOVÁ

Bakalářská práce

Problematika komunikace u dětí s autismem, použití alternativní komunikace VOKS

Communication issues of autistic children, utilisation of alternative communication PECS (Picture Exchange Communication System)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace u osob s poruchou autistického spektra, možnostech náhradních komunikací a seznámení se s komunikačním systémem VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na problematiku autismu a komunikace u osob s poruchou autistického spektra a popisuje systémy augmentativní a …více
Abstract:
This bachelor?s thesis focuses on the communication of people suffering from the autistic-spectrum disorder, on possibilities of alternative communication methods and familiarisation with the PECS (Picture Exchange Communication System). The work is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on the issues of autism and communication of persons suffering from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Eva Mrázová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLIŠTÍKOVÁ, Alena. Problematika komunikace u dětí s autismem, použití alternativní komunikace VOKS. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta