Bc. Tereza HODLOVÁ

Diplomová práce

Příbuzenství a sociální sítě u Bulharů v České republice

The social and kinship networks among the Bulgarians in Czech Republic.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tím, jak jsou pojímány příbuzenské a sociální vztahy u Bulharů, kteří žijí v České republice. Účelem práce je nastínit problematiku proměn příbuzenských a sociálních sítí (a vztahů v nich vzniklých), protože právě příbuzenské a sociální vztahy jsou migrací velmi ovlivněny. Záměrem práce není přesné zmapování sociálních a příbuzenských sítí Bulharů v České republice. Důraz …více
Abstract:
This thesis focuses on kinship and social relations of Bulgarians who live in Czech republic. The purpose of this thesis is to outline the problems of transformation of kinship and social networks (and also relations), because kinship and social relations are very affected by migration. The purpose of this thesis is not precise mapping of kinship and social networks of immigrants from Bulgaria. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODLOVÁ, Tereza. Příbuzenství a sociální sítě u Bulharů v České republice. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/