Josef Roubík

Bakalářská práce

Jednotný vnitřní trh Evropské unie s důrazem na volný pohyb služeb

The Single Market of the EU with Emphasis on the Free Movement of services
Anotace:
Anotace Tato práce mapuje vývoj vnitřního trhu a představuje čtyři základní svobody, na kterých stojí fungování uvnitř Evropské unie. Těmito svobodami jsou: volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb kapitálu a volný pohyb služeb. Nevětší část práce je věnována právě volnému pohybu služeb, a to z pohledu implementace evropské směrnice o službách do českého právního systému. Součástí této implementace …více
Abstract:
Annotation This thesis describes the development of the internal market and presents four basic freedoms on which the European Union stands. These are: free movement of goods, free movement of persons, free movement of capital and free movement of services. The most significant part of my thesis is devoted to the free movement of services from the perspective of implementation of EU directive on services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zoran Nerandžič
  • Oponent: Mgr. Kateřina Červinková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře