Michal ŠTOURAL

Bakalářská práce

Intervenční pohybový program s využitím psychomotorických cvičení u seniorů

Intervention motion program using psychomotor exercisesfor seniors
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo vypracovat intervenční pohybový program pro seniory s využitím psychomotorických cvičení a sledovat jeho vliv na psychomotorické a paměťové schopnosti této cílové skupiny. Soubor testovaných osob tvořilo 10 seniorů ve věku od 59 do 69 let. Pro diagnostiku vlivu intervenčního programu byly použity tři standardizované psychomotorické testy pohybových schopností a dovedností …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to develop an intervention motion program for seniors using psychomotor exercises and monitor its impact on psychomotor and memory capabilities of the target group. Set of test subjects consisted of 10 seniors aged 59 to 69 years. To diagnose the impact of the intervention program were used three standardized tests of psychomotor skills and physical skills and a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zuzana Kornatovská, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTOURAL, Michal. Intervenční pohybový program s využitím psychomotorických cvičení u seniorů. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kfteb0 kfteb0/2
2. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2012
Bulanova, L.
3. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.