Iva BURKERTOVÁ

Bakalářská práce

Nápady a principy udržitelného rozvoje v praxi malé oděvní firmy

Ideas and Principles of Sustainable Development in the Practical Operation of a Small Clothing Company
Anotace:
Odkud pochází naše oblečení? Předmětem bakalářské práce ?Nápady a principy udržitelného rozvoje v praxi malé oděvní firmy? je analýza současné situace textilního a oděvního průmyslu jak v České republice, tak ve světě a jeho ekologického dopadu na naši planetu. Následně se práce zabývá ekologickými možnostmi, které jsou v dnešní době k dispozici při vedení oděvní firmy. Nastiňuje různé nápady a směry …více
Abstract:
Where do our clothes come from? The bachelor thesis entitled. Ideas and principles of sustainable development in the practice of a small clothing company? deals with the analysis of the current situation of textile and clothing industry, both in the Czech Republic and in the world, and with its environmental impact on our planet. The thesis also focuses on the ecological options and solutions currently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Mária Štraneková, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURKERTOVÁ, Iva. Nápady a principy udržitelného rozvoje v praxi malé oděvní firmy. Zlín, 2013. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Design oděvu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.