Bc. Adéla Indráková

Diplomová práce

Role horizontálního přenosu genů v evoluci rodu Staphylococcus

The role of horizontal gene transfer in the evolution of genus Staphylococcus
Anotace:
V evoluci bakteriálních druhů mají významnou úlohu výměny mobilních genetických elementů prostřednictvím horizontálního přenosu genů. Diplomová práce se zabývá mobilními genetickými elementy a jejich přenosem v rámci rodu Staphylococcus, především u koaguláza-negativních druhů Staphylococcus sciuri a Staphylococcus petrasii. Při řešení práce byla navržena metoda indukce profágů na 96-jamkové kultivační …více
Abstract:
Exchange of mobile genetic elements via horizontal gene transfer plays crucial role in the evolution of bacterial species. This thesis focuses on mobile genetic elements and their transfer among species of genus Staphylococcus with emphasis on coagulase-negative species Staphylococcus sciuri and Staphylococcus petrasii. In this work new screening approach for detection of phages on 96-well-plate was …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta