Theses 

Mateřská škola hrou - dramatickou – Markéta SLÍPKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta SLÍPKOVÁ

Bakalářská práce

Mateřská škola hrou - dramatickou

Nursery School by Acting

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá dramatickou výchovou v předškolním vzdělávání a hlavním tématem je dramatická hra jako hlavní metoda dramatické výchovy. Hlavním cílem je zjistit postoje učitelek mateřských škol k dramatické výchově.

Abstract: This Bachelor's thesis deals with drama in pre-school education and the main topic includes drama as the main method of the drama education. The main objective is to determine the attitudes of the teachers in nursery schools to the drama education.

Klíčová slova: Dramatická výchova, dramatická hra, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, metody dramatické výchovy, hra, vzdělávací oblasti, vývoj dítěte.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39846 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SLÍPKOVÁ, Markéta. Mateřská škola hrou - dramatickou. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz