Veronika Šťastná

Bakalářská práce

Etický kodex

Code of ethics
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na etické kodexy v podnicích. Zjišťuje využívanost etických kodexů a jejich prospěšnost. V práci jsou uvedeny výsledky dřívějších průzkumů o využívání etických kodexů a četnost hospodářské kriminality, přesněji porušování etických kodexů. Je v ní také porovnání jednotlivých etických kodexů a zjištění, co se v nich nejčastěji objevuje. Součástí je i rozhovor s 12 manažery …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the codes of ethics in the companies. It determines how the codes of ethics are used and their utility. The work provides not only the results of previous surveys of using the codes of ethics but also an economic crime frequency, specifically violations of codes of ethics. Next, the work compares the codes of ethics and determines the most used rule of conduct. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šťastná, Veronika. Etický kodex. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku