Bc. Nikola Macková

Bakalářská práce

Odměňování závislé práce (mzda a plat)

Remuneration for the dependent work (wage and salary)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou odměňování závislé práce. Daná oblast patří mezi nejstarší a nejdůležitější personální činnosti. Jedná se o aktuální téma, ve kterém je potřeba se držet dnešních trendů. Otázka správného ohodnocení je v současné době velmi důležitá pro funkčnost celé společnosti. V první části této práce jsem se věnovala základním pojmům čerpané z odborné literatury týkající …více
Abstract:
This bachelor's thesis discusses the issue of remuneration regarding dependent work which is one of the oldest and most important areas in staff activities. This is a contemporary topic, required to be updated regularly with present trends. The issue of proper evaluation is currently very important for the functionality of the entirecompany. In the first section of this thesis, I have focussed on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Lucie Řehořová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní