Hana KUCHAŘOVÁ

Bakalářská práce

Atletika jedinců s tělesným postižením, možnosti integrace do tělesné výchovy.

Athletics for the disabled, the possibilities of inclusion for physical education.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá atletikou jedinců s tělesným postižením a následně možností využití některých prvků v tělesné výchově. První část práce je věnována teorii. Zde jsem vypsala něco k historii atletiky na Paralympisjkých hrách a organizacím, které se tomuto sportu věnují. Následuje rozdělení tělesných postižení a roztřídění mezi soutěžní třídy, podle způsobu závodění. Najdeme zde i možnost využití …více
Abstract:
This bachelor work deals with athletics handicapped individuals and consequently the possibility of using some elements in physical education. The first part is devoted to the history. Here I announced something to the history of athletics at the Paralympic Games and organizations that are dedicated to this sport. The following is the division of disability and ranking among the competition class, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHAŘOVÁ, Hana. Atletika jedinců s tělesným postižením, možnosti integrace do tělesné výchovy.. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/