Bc. Veronika Ouředníková

Bachelor's thesis

Marketing a volební úspěch

Marketing and electoral success
Abstract:
V bakalářské práci na téma Marketing a volební úspěch je popsán politický marketing na reálném příkladu z prezidentských voleb z roku 2013 v České republice. Bakalářská práce se věnuje předvolebnímu období a přijetí kandidatur jednotlivých uchazečů, prvnímu kolu prezidentských voleb a jednotlivým marketingovým strategiím uchazečů, predikovaným výsledkům a komparací jak jejich kampaně byly účinné. Dále …more
Abstract:
In this bachelor thesis Marketing and Electoral Success, the political marketing is described on the real example of the presidential election in the Czech Republic in 2013. The bachelor thesis deals with the pre-election period and the admission of nominations for individual candidates, it deals also with the first round of the presidential elections as well as with the marketing strategies of individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní