Zuzana Marešová

Bakalářská práce

Systém managementu jakosti/Quality management system

Anotace:
Bakalářská práce Systém managementu jakosti se primárně zabývá řízením jakosti v potravinářském průmyslu. Skládá se ze dvou částí. První teoretická část vysvětluje základní pojmy jakosti, okrajově přibližuje její historii a vznik. Tato část také charakterizuje obecnou normu ČSN EN ISO 9001 a potravinářské normy ČSN EN ISO 22000, BRC a IFS.V praktické části je představena společnost PR – Alfa plus. …více
Abstract:
Bachelor thesis Quality Management System is primarily concerned with quality management in the food safety. It consists of two parts. The first theoretical part explains the basic concepts of quality, marginally closer to its history and creation. This section also describes the general standard of ISO 9001 and food standards EN ISO 22000, BRC and IFS.In the practical part is introduced company PR …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/kgbi8n/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty