Ludmila Fotterová

Bakalářská práce

Interkulturní komunikace a vietnamská menšina ve Zlínském kraji

Intercultural Communication and the Vietnamese Ethnic Group in the Zlín Region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou interkulturní komunikace vietnamské menšiny Zlínského kraje ve vztahu k majoritní české společnosti. Zaměřuje se na poznání vietnamského etnika, jeho kulturních specifik, vyjasnění termínu interkulturní komunikace a způsobu jejího využití v každodenní praxi. Cílem kvalitativního výzkumu bylo na základě výsledků šetření zmapovat přístup příslušníků vietnamské …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of intercultural communication of the Vietnamese minority in the Zlín region with relation to the majority in the Czech society. It focuses on the cognition of the Vietnamese ethnic group, its cultural specifics, the clarification of the term intercultural communication and the ways of its application in everyday practice. The aim of the qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zveřejnit od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fotterová, Ludmila. Interkulturní komunikace a vietnamská menšina ve Zlínském kraji. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe