Ivana VLACHOVÁ

Bakalářská práce

Sociální aspekty ovlivňující svěření nezletilého dítěte do péče otce.

Social aspects influencing granting of custody of an underage child to the father's care.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou rodiny, rozvodu manželství, úpravou poměrů nezletilého dítěte a také sociálně-patologickými jevy, které ovlivňují svěření nezletilého dítěte do péče otce. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou charakterizovány typy rodin, ve kterých nezletilé dítě vyrůstá, rozvod rodičů, reakce dítěte na rozvod rodičů, z jakého …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the topic of family, divorce, regulation of the circumstances of a minor and also with the socially pathological phenomena which affect the decision to give the custody of a child to a father. The bachelor's thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part characterizes the types of families in which a minor grows up, the divorce of parents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. David Bauer

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLACHOVÁ, Ivana. Sociální aspekty ovlivňující svěření nezletilého dítěte do péče otce.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika