Vladimír Michael Šída

Bakalářská práce

Zhodnocení a optimalizace vybraných nástrojů online komunikace u zvolené společnosti

Evaluation and optimization of selected online communication tools used by chosen company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá online komunikací společnosti Brunel CZ. Práce provádí literární rešerši marketingové komunikace se zaměřením na svět online: internetový marketing, komunikace přes webové stránky společnosti či na sociálních sítích a systém vyhodnocování online komunikace. Bakalářská práce se opírá především o provedené analýzy podnikatelského prostředí firmy, Porterovu analýzu pěti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with online communication of the company Brunel CZ. The thesis conducts a literature overview of marketing communication with a focus on the online world: internet marketing, communication via company websites as well as on social media and a system for evaluating online communication. The bachelor's thesis is based mainly on the analysis of the business environment of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2021
  • Vedoucí: Ing. Denis Drexler, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.