Vladimír Michael Šída

Bachelor's thesis

Zhodnocení a optimalizace vybraných nástrojů online komunikace u zvolené společnosti

Evaluation and optimization of selected online communication tools used by chosen company
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá online komunikací společnosti Brunel CZ. Práce provádí literární rešerši marketingové komunikace se zaměřením na svět online: internetový marketing, komunikace přes webové stránky společnosti či na sociálních sítích a systém vyhodnocování online komunikace. Bakalářská práce se opírá především o provedené analýzy podnikatelského prostředí firmy, Porterovu analýzu pěti …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with online communication of the company Brunel CZ. The thesis conducts a literature overview of marketing communication with a focus on the online world: internet marketing, communication via company websites as well as on social media and a system for evaluating online communication. The bachelor's thesis is based mainly on the analysis of the business environment of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2021
  • Supervisor: Ing. Denis Drexler, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.