Bc. Daniel Jurček

Bakalářská práce

Operační program Rozvoj lidských zdrojů a jeho využití krajskými úřady v ČR

Operational program Human resources development and its use by the regional authorities in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Operační program Rozvoj lidských zdrojů a jeho využití Krajskými úřady v ČR“ je základní charakteristika Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (2 kapitola) a jeho souvislost se základními složkami vystupujícími při realizaci finanční pomoci ze zdrojů Evropské unie, které jsou uvedeny v první kapitole. Poslední část práce se zaměřuje na postavení krajského úřadu při …více
Abstract:
The main aim of the bachelor’s thesis entitled „The Operational Program Human Resources Development and its usage by regional authorities in the Czech Republic“ is the basic characteristic of the Operational program Human Resources Development (Chapter 2), and its connection with basic elements present when the financial help from the sources of the EU is realized, which are dealt with in the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta