Bc. Stanislav Hlavica

Bakalářská práce

Tajně organizovaná teologická studia a příprava řeholních a diecézních kandidátů kněžství na pastorační činnost v letech 1948-1989 v centralizačních klášterech, internačních a přeškolovacích táborech, věznicích a individuální studium při zaměstnání.

Secretly organized theological studies and preparation of religious and diocesan priesthood candidates for pastoral activities in 1948-1989 in centralization monasteries and retraining internment camps, prisons and individual learning on the job.
Anotace:
Bakalářská práce „Tajně organizovaná teologická studia a příprava diecézních a řeholních čekatelů kněžství na pastorační činnost v letech 1948-1989 v centralizačních klášterech, internačních a přeškolovacích táborech, věznicích a individuální studium při zaměstnání“ pojednává o „utajovaném studiu“ teologie, a to zejména řeholních a diecézních čekatelů kněžství za ztížených podmínek komunistické diktatury …více
Abstract:
Bachelor thesis "Secretly organized theological studies and preparation of diocesan and religious priesthood candidates for pastoral activities in 1948-1989 in centralization monasteries and retraining internment camps, prisons and individual learning on the job" deals with the “classified study” of theology, especially religious and diocesan priesthood candidates for difficult conditions Communist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: ThLic. Marek Hlávka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.