Ing. Radek Matějec

Bachelor's thesis

Právní postavení a úkoly základních složek integrovaného záchranného systému se zaměřením na Hasičský záchranný sbor

The legal status and tasks of basic components of integrated rescue system with a view to The rescue fire-brigade
Abstract:
Bezpečnost obyvatel je základní povinností státu. S dopravní nehodou, únikem nebezpečných látek, povodněmi a s dalšími mimořádnými událostmi se může setkat každý z nás. Tyto mimořádné události mohou být způsobeny škodlivým působením přírodních sil a jevů vyvolaných činností člověka. Na odstraňování způsobených následků vznikl integrovaný záchranný systém, který je koncipován jako systém spolupráce …more
Abstract:
The population safety is a basic state duty. Each of us can meet with a traffic accident, a dangerous substances outflow, a flood and with the other extraordinary events. These extraordinary events can be caused by ill-effects of element and by events evoked by a human activity. For purpose of removing of caused after-effects the integrated rescue system was originated which was conceived as a system …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2008
  • Supervisor: JUDr. Vladimír Novotný
  • Reader: JUDr. Miloslav Šiler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní