Ing. Radek Matějec

Bakalářská práce

Právní postavení a úkoly základních složek integrovaného záchranného systému se zaměřením na Hasičský záchranný sbor

The legal status and tasks of basic components of integrated rescue system with a view to The rescue fire-brigade
Anotace:
Bezpečnost obyvatel je základní povinností státu. S dopravní nehodou, únikem nebezpečných látek, povodněmi a s dalšími mimořádnými událostmi se může setkat každý z nás. Tyto mimořádné události mohou být způsobeny škodlivým působením přírodních sil a jevů vyvolaných činností člověka. Na odstraňování způsobených následků vznikl integrovaný záchranný systém, který je koncipován jako systém spolupráce …více
Abstract:
The population safety is a basic state duty. Each of us can meet with a traffic accident, a dangerous substances outflow, a flood and with the other extraordinary events. These extraordinary events can be caused by ill-effects of element and by events evoked by a human activity. For purpose of removing of caused after-effects the integrated rescue system was originated which was conceived as a system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Vladimír Novotný
  • Oponent: JUDr. Miloslav Šiler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní