Katarína Mrázová

Bakalářská práce

Poslanecký mandát a stranícka zodpovednosť

The parliamentary mandate and party responsibility
Abstract:
Mrázová Katarína The parliamentary mandate and political party responsibility Bachelor thesis Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica JUDr. Branislav Fridrich, PhD. Banská Bystrica, Purpose of my bachelor thesis is to acquaint myself with Slovak political system, its fundamentals, parliamentarians as citizen representatives from parliamentary mandate and to define …více
Abstract:
Mrázová Katarína Poslanecký mandát a stranícka zodpovednosť Bakalárska práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica JUDr. Branislav Fridrich, PhD. Banská Bystrica, Počet strán: 46 Cieľom mojej bakalárskej práce je podrobnejšie sa oboznámiť s politickým systémom na Slovensku, jeho podstatou, poslancami ako reprezentantmi občanov z poslaneckého mandátu a zároveň …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
  • Oponent: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře