Theses 

Programová podpora výuky předmětu Počítačová grafika\nl{} – Kamil STOKLÁSKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Kamil STOKLÁSKA

Bakalářská práce

Programová podpora výuky předmětu Počítačová grafika\nl{}

The Software Support of Computer Graphics Tuition\nl{}

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy pro vyplňování vektorových a rastrových oblastí, potlačení efektu aliasingu a pro jednorozměrné a dvourozměrné prokládací schéma u grafických formátů GIF a PNG. V teoretické části jsou tyto algoritmy obecně shrnuty a blíže specifikovány vybrané z nich. Obsahem praktické části je zhotovení programů v prostředí Flash, které implementují vybrané algoritmy a provádí jejich názornou vizualizaci. Tyto programy jsou exportovány v podobě appletů, které jsou přehledně uspořádány do struktury webové stránky. Vytvořené programy budou dále sloužit jako podpora pro výuku předmětu Počítačová grafika.

Abstract: This Bachelor thesis is focused on algorithms for filling vector and raster areas, alias effect suppression, and for one and two-dimensional interlacing scheme in PNG and GIF graphic formats. In the theoretical part, these algorithms are generally summarized and few of them are further specified. Practical part is represented by a programs created in Flash environment which implements the selected algorithms and make their illustrative visualization. These programs are exported as applets that are arranged in a structure of website. Created programs will be used as a software support of Computer graphics tuition.

Klíčová slova: počítačová grafika, vyplňování oblastí, anti-aliasing, prokládací schéma, Flash, ActionScript

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 13. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36543 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

STOKLÁSKA, Kamil. Programová podpora výuky předmětu Počítačová grafika\nl{}. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:48, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz