Kamil STOKLÁSKA

Bachelor's thesis

Programová podpora výuky předmětu Počítačová grafika\nl{}

The Software Support of Computer Graphics Tuition\nl{}
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy pro vyplňování vektorových a rastrových oblastí, potlačení efektu aliasingu a pro jednorozměrné a dvourozměrné prokládací schéma u grafických formátů GIF a PNG. V teoretické části jsou tyto algoritmy obecně shrnuty a blíže specifikovány vybrané z nich. Obsahem praktické části je zhotovení programů v prostředí Flash, které implementují vybrané algoritmy a provádí …more
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on algorithms for filling vector and raster areas, alias effect suppression, and for one and two-dimensional interlacing scheme in PNG and GIF graphic formats. In the theoretical part, these algorithms are generally summarized and few of them are further specified. Practical part is represented by a programs created in Flash environment which implements the selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2014
Accessible from:: 13. 6. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STOKLÁSKA, Kamil. Programová podpora výuky předmětu Počítačová grafika\nl{}. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information and Control Technologies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.