Jana SVAČINOVÁ

Bakalářská práce

Pěstounská péče a osvojení romských dětí neromskými rodiči

Foster care and adoption of Romani children by non-Romani parents
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem romských dětí, které vyrůstají v pěstounské péči či v osvojení u neromských rodičů. Práce se zaměřuje na dva dílčí cíle: prvním je analýza procesu rozhodování rodičů o náhradní rodinné péči, druhým je popis strategií, které rodiče používají při sdělování etnicity dítěti. Tyto strategie jsou nahlíženy v kontextu utváření identity dítěte. Z výzkumného šetření vyplynulo …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the topic of Romani children, who grow up in foster care or in adoption by non-Romani parents. Thesis is focused on two goals: first aim is to analyze the process, how parents decide about foster home care, second aim is describing strategies, which parents use during imparting ethnicity to their child. These strategies are viewed in the context of creating identity of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Matoušek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVAČINOVÁ, Jana. Pěstounská péče a osvojení romských dětí neromskými rodiči. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce