Mgr. Jakub Bednář

Diplomová práce

Sensory Experiences Questionnaire: adaptace do českého jazyka

Sensory Experiences Questionnaire: Czech Adaptation
Anotace:
Diplomová práce zpracovává téma diagnostických nástrojů pro měření senzorických zvláštností dětí s poruchou autistického spektra. V teoretické části je uveden přehled poznatků o zvláštnostech ve smyslovém vnímání dětí s PAS a přehled nástrojů pro diagnostiku senzorických specifik. Dále je popisován dotazník Sensory Exeperiences Questionnaire a příklady jeho výzkumného použití. Praktickou část tvoří …více
Abstract:
My masters thesis is focused on the diagnostic tools for measuring sensory characteristics for children positioned on the autistic spectrum (PAS children). In the theoretical part there is an overview of findings about differences in sensory functions of PAS children and an overview of tools that diagnose these sensory characteristics. The survey, Sensory Experiences Questionnare, and examples of its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta